اهداف آموزشی

اهداف موسسه:
1- تقویت مهارتهای گفتاری- شنیداری- نوشتاری و گرامر برای تمامی مقاطع سنی
2- برگزاری کلاسهای آمادگی کارشناسی به کارشناسی ارشد و ارشد به دکترا
3- برگزاری کلاسهای آمادگی تافل(TOEFL) و آیلس (IELTS)

تبلیغات