دوره نوجوانان

دوره آموزشی برای مقطع نوجوانان

در این دوره کتابهای ویرایش چهارم (جدیدترین ویرایش) کتابهای Let’s go تدریس می شود ، دانش آموزان کلاس سوم و تمامی کسانی که دوره Tiny Talk را به اتمام رسانده اند ثبت نام می شوند.
سیستم Let’s go در این موسسه با کتاب Let’s go Starter شروع می شود و شامل کتابهای Let’s Begin ،Let’s go 1 و … Let’s go6 می باشند که کلا در 15 ترم تدریس می شود.
تمامی کتب تکمیلی مانند کتب Readers, و Phonics مربوط به هر کتاب تدریس می شود.

در پایان فارغ التحصیلان این دوره وارد دوره بزرگسالان خواهند شد.

تبلیغات