ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی زبانسرای تهران (خرم آباد):

خرم آباد خیابان شهدای غربی کوچه اول (شهید یزدانی) پلاک 4 موسسه زبانسرای تهران (خرم آباد)

تلفن:33316056 & 33317896 & 33312056-066

map
شعبه دوم:
خرم آباد خیابان انقلاب کوچه آراسته 5 زبانسرای تهران (خرم آباد)
تلفن: 33224089-066
شعبه سوم:
خرم آباد ضلع غربی میدان امام حسین(ع)، طبقه دوم فروشگاه ولیعصر (عج) زبانسرای تهران (خرم آباد)
تلفن:33412051-066
شعبه چهارم:
خرم آباد خیابان شصت متری جنب سینما حکمت زبانسرای تهران (خرم آباد)
تلفن:33240852-066

تبلیغات