تافل مقدماتی Pre TOEFL

تافل مقدماتی
این دوره در شش ترم تدریس می شود و تمامی کسانی که متقاضی شرکت در امتحان کارشناسی ارشد هستند ثبت نام می شوند. در این دوره ی شش ترمی سه مهارت خواندن ، گرامر و لغت با کتب گرامر و ریدینگ انتخاب شده از سوی هیات موسس آموزشگاه تدریس می شود که علاوه بر دوره آمادگی تافل جهت آموزش متقاضیان کارشناسی به کارشناسی ارشد انتخاب گردیده اند.

تبلیغات