آیلتس IELTS

آیلتس پیشرفته(Advanced IELTS)
تمامی زبان آموزان فارغ التحصیل دوره American Headway یا هر کدام از سیستمهای آموزش بزرگسالان و فارغ التحصیلان کارشناسی رشته زبان انگلیسی همچنین زبان آموزانی که دوره مقدماتی آیلتس را به اتمام رسانده اند می توانند در این مقطع ثبت نام نمایند. تمامی چهار مهارت زبان انگلیسی در این مقطع در سطح Advanced (پیشرفته) تدریس می شود. در پایان این دوره زبان آموزان می توانند در امتحان IELTS شرکت نمایند.

تبلیغات