زبان آموزان

1- دانش آموزان ثبت نامی می بایست ضمن رعایت تمام شئونات و وقار در کمال ادب با استاد و هم ترمی های خود برخورد نماید.

2- دانش آموزان موظف هستند در امتحان پایان ترم شرکت نمایند، در غیر اینصورت روز برگزاری امتحان جامانده ها که از سوی موسسه اعلام می گردد علاوه بر جریمه نقدی حضور استاد کلاس امکان پذیر نیست و فقط از طریق استاد معرفی شده از سمت موسسه امتحان برگزار خواهد گردید.

3- حد نصاب تشکیل کلاسها 7 نفر می باشد، در صورتیکه در یک ترم تعداد فراگیران کمتر باشد مابه التفاوت بین آنها تقسیم می باشد.

4- غیبت بیش از 3 جلسه در طول ترم باعث حذف فراگیر از امتحان پایان ترم می شود.

 

تبلیغات