دوره خردسالان

سیستم آموزشی موجود در آموزشگاه برای مقطع کودکان

تمامی کودکان مقطع سنی 4 تا 8 ساله در این کلاسها ثبت نام می شوند. سیستم آموزشی شامل کتابهای Tiny Talk و Tiny ABC همراه با آموزش حروف الفبای انگلسیی به دو شکل بزرگ و کوچک با استفاده از دفتر چهار خط که تالیف و ابتکار این موسسه می باشد خواهد بود.
سیستم Tiny Talk شامل شش کتاب می باشد که در شش ترم تدریس می شود. در این مقطع آموزشی از انواع وسایل آموزشی مانند عروسک شخصیتهای کتابها و تمامی حیوانات و میوه ها و… استفاده می شود .
استفاده از فلش کارتهای آموزشی مرسوم است.
بعد از اتمام این دوره فارغ التحصیلان وارد دوره Let’s go خواهند شد.

تبلیغات