تافل پیشرفته Adv TOFEL

تافل پیشرفته(Advanced TOEFL)
تمامی زبان آموزان فارغ التحصیل دوره American Headway یا هر کدام از سیستمهای آموزش بزرگسالان و فارغ التحصیلان کارشناسی رشته زبان انگلیسی همچنین زبان آموزانی که دوره مقدماتی تافل را به اتمام رسانده اند می توانند در این مقطع ثبت نام نمایند. تمامی چهار مهارت زبان انگلیسی در این مقطع در سطح Advanced (پیشرفته) تدریس می شود. در پایان این دوره ها زبان آموزان می توانند در امتحان TOEFL شرکت نمایند.

تبلیغات