ساعت کاری موسسه

موسسه زبانسرای تهران (خرم آباد) دارای 4 شعبه در سطح شهر خرم آباد می باشد که همگی در همه فصول بجز تابستان از ساعت 7:45 صبح الی 11:45 قبل از ظهر و بعد از ظهرهااز ساعت 15:30 الی 19:30 بجز روزهای تعطیل فعال می باشند.
در فصل تابستان از ساعت 7:45 صبح الی 13:00 و از ساعت 15:30 الی 20:00 موسسات فعال هستند.

تبلیغات